Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

προϋπάρχω < λείπει η ετυμολογία

  Ρήμα επεξεργασία

προϋπάρχω

  Μεταφράσεις επεξεργασία