Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

προσδιορίζομαι

  Μεταφράσεις

επεξεργασία