Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

προγόνου αρσενικό

  1. πρόγονος, στη γενική του ενικού