Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πριμαντόνας θηλυκό