Δείτε επίσης: πριν

  Ετυμολογία

επεξεργασία
πρίν < πρό • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Επίρρημα

επεξεργασία

πρίν (δωρικό πράν)

  Σύνδεσμος

επεξεργασία

πρίν