Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ποῦττος < πουττ(ί) + μεγεθυντικό επίθημα -ος
ΑΠΟΓΟΝΟΙ: κυπριακά: πούττος (ιδιωματικό, και Εύβοια)

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ποῦττος αρσενικό

  Πηγές επεξεργασία