Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

πορείας

  1. πορεία, στη γενική του ενικού