Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ποδιάς θηλυκό