Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

πλαισίου ουδέτερο

  1. πλαίσιο, στη γενική του ενικού