Δείτε επίσης: περ

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

περ. → δείτε  στους ορισμούς: αρχικό γράμμα λέξεων

  Συντομομορφή επεξεργασία

περ. συντομογραφία

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

  1. περ. - Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2002). Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (Βʹ έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.  (Αʹ έκδοση: 1998)