Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

περικυκλώσει

  1. απαρέμφατο αορίστου του ρήματος περικυκλώνω
  2. (να, ας, αν, ίσως κλπ) γ' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος περικυκλώνω
  3. θα περικυκλώσει: γ' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος περικυκλώνω