Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

παραπλάνησης θηλυκό

Άλλες μορφέςΕπεξεργασία