Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

παραλίας

  1. παραλία, στη γενική του ενικού