Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παρακείμενο αρσενικό