Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παπών αρσενικό

Παρώνυμα

επεξεργασία