Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παλτουδιάς