Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παιδοκτόνου αρσενικό ή θηλυκό