Δείτε επίσης: Ουρανού, οὐρανοῦ, Οὐρανοῦ

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ουρανού αρσενικό