Κυπριακά (el-cyp) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

οράιτ < αγγλική alright

  Επίρρημα επεξεργασία

οράιτ

  Πηγές επεξεργασία

  • Ξυδόπουλος, Γεώργιος (2017). Στοιχεία νεοελληνικών διαλέκτων. Αθήνα: Πατάκης, σελ. 12.