Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ομίλου αρσενικό

  1. όμιλος, στη γενική του ενικού