Ελληνικά (el) Edit

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούEdit

ολότητας θηλυκό

  1. ολότητα, στη γενική του ενικού