Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

οικονομετρίας

  1. οικονομετρία, στη γενική του ενικού