Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

οικονομίας

  1. οικονομία, στη γενική του ενικού