Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

οίκτε αρσενικό

  1. οίκτος, στην κλητική του ενικού