Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ξυλοφάγε αρσενικό