Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ξενοδοχῶ < ελληνιστική κοινή ξενοδοχῶ, συνηρημένος τύπος του ξενοδοχέω

  Ρήμα επεξεργασία

ξενοδοχῶ

Κλιτικοί τύποι επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασίαΑρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

ξενοδοχῶ