Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ντοκιμαντέρια: εξελληνισμένος λαϊκός τύπος πληθυντικού + -ια, πληθυντικού της κατάληξης ουδετέρου

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ντοκιμαντέρια ουδέτερο