Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

νέφαλου ουδέτερο

  1. νέφαλο, στη γενική του ενικού