Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μυττωτόν αρσενικό