Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

μικρασιάτικου

  1. μικρασιάτικος, στη γενική του ενικού
  2. μικρασιάτικο, στη γενική του ενικού