Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

μητροκτονίας

  1. μητροκτονία, στη γενική του ενικού