Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

μητριάς θηλυκό

  1. μητριά, στη γενική του ενικού