Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

μετρολογίας

  1. μετρολογία, στη γενική του ενικού