Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

μεταδίνω < μεταδίνω

  Ρήμα επεξεργασία

μεταδίνω

  Μεταφράσεις επεξεργασία