Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μετάξης θηλυκό