Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μετάβασης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία