Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

μάτσας

  1. μάτσα, στη γενική του ενικού