Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

μάγκιπος αρσενικό

  Πηγές επεξεργασία