Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

λειτουργιάς θηλυκό

  1. λειτουργιά, στη γενική του ενικού