Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος μετοχής Επεξεργασία

λασπωμένης