Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

λίβελε αρσενικό

  1. λίβελος, στην κλητική του ενικού