Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

λίβελε αρσενικό

  1. λίβελος, στην κλητική του ενικού