Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

λάτρας

  1. λάτρα, στη γενική του ενικού