Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

λάβει

  1. απαρέμφατο αορίστου του ρήματος λαμβάνω
  2. (να, ας, αν, ίσως κλπ) γ' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος λαμβάνω
  3. θα λάβει: γ' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος λαμβάνω