Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

λάβει

  1. απαρέμφατο αορίστου του ρήματος λαμβάνω
  2. (να, ας, αν, ίσως κλπ) γ' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος λαμβάνω
  3. θα λάβει: γ' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος λαμβάνω