Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κόρφου αρσενικό

  1. κόρφος, στη γενική του ενικού