Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κόρφο αρσενικό

  1. κόρφος, στην αιτιατική του ενικού