Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κόρφε αρσενικό

  1. κόρφος, στην κλητική του ενικού