Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κόλπου ουδέτερο

  1. κόλπο, στη γενική του ενικού