Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κυβερνοχώρους αρσενικό