Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κυβερνοχώρο αρσενικό