Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

κυβερνήσει

  1. απαρέμφατο αορίστου του ρήματος κυβερνώ
  2. (να, ας, αν, ίσως κλπ) γ' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος κυβερνώ
  3. θα κυβερνήσει: γ' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος κυβερνώ